top of page

AVTRYCK

Enligt 5 § TMG:

Red Haven Cottage 
Storhammarsvägen 9
59475 Ukna / Edsbruk
Småland, Sverige

representerad av
Christian Hopp

Kontakt:
Telefon: 0046-493-50015
E-post: info@red-haven.com

tvistlösning
Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för onlinetvistlösning (OS): https://ec.europa.eu/consumers/odr.
Vår e-postadress hittar du ovan i förlaget.

Vi är inte villiga eller skyldiga att delta i tvistlösningsförfaranden inför en konsumentskiljenämnd.

Ansvar för innehåll
Som tjänsteleverantör är vi ansvariga för vårt eget innehåll på dessa sidor enligt § 7, paragraf 1 i den tyska telemedialagen (TMG). Enligt 8 till 10 §§ TMG är vi som tjänsteleverantör dock inte skyldiga att övervaka överförd eller lagrad tredjepartsinformation eller att utreda omständigheter som tyder på olaglig verksamhet.

Skyldigheter att ta bort eller blockera användningen av information enligt allmänna lagar förblir opåverkade. Ansvar i detta avseende är dock endast möjligt från den tidpunkt då kännedom om ett specifikt lagöverträdelse är känt. Så snart vi blir medvetna om några brott mot lagen kommer vi att ta bort detta innehåll omedelbart.

Ansvar för länkar
Vårt erbjudande innehåller länkar till externa webbplatser som vi inte har något inflytande över. Därför kan vi inte ta något ansvar för detta externa innehåll. Respektive leverantör eller operatör av sidorna är alltid ansvarig för innehållet på de länkade sidorna. De länkade sidorna kontrollerades för eventuella lagöverträdelser vid tidpunkten för länkningen. Olagligt innehåll kunde inte kännas igen vid tidpunkten för länkningen.

En permanent kontroll av innehållet på de länkade sidorna är dock inte rimlig utan konkreta bevis på ett intrång. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådana länkar omedelbart.

upphovsrätt
Innehållet och verken på dessa sidor som skapats av webbplatsens operatörer omfattas av tysk upphovsrättslagstiftning. Duplicering, redigering, distribution och all form av utnyttjande utanför upphovsrättens gränser kräver skriftligt medgivande från respektive författare eller skapare. Nedladdningar och kopior av denna webbplats är endast tillåtna för privat, icke-kommersiellt bruk.

I den mån innehållet på denna webbplats inte har skapats av operatören, respekteras tredje parts upphovsrätt. Särskilt innehåll från tredje part markeras som sådant. Skulle du ändå bli medveten om ett upphovsrättsintrång ber vi dig att informera oss om detta. Så snart vi blir medvetna om lagöverträdelser kommer vi att ta bort sådant innehåll omedelbart.

Du hittar vår integritetspolicy här.

 

  • Red Haven Cottage i Ukna AB

  • Christian Hopp

  • Storhammarsvägen 9

  • 59475 Ukna / Edsbruk

  • Sverige

  • Ring +49 157 82299350

  • E-post: info@red-haven.com

  • Skattenummer (i Sverige): SE5566685862-01SE

  • Foton: Red Haven Cottage, Christian Hoppe, Etosha Salome Sadler, Sofistikerade bilder

  • Webbdesign och realisering: Etosha Salome Sadler, sadler.e@hotmail.com, 0043 676 5778239

bottom of page